Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Εφαρμόζονται εγκαταστάσεις ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων όταν εισάγετε, μεταδίδετε ή επεξεργάζεστε προσωπικές πληροφορίες

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και διαβίβασή τους σε τρίτους

Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν μόνο όταν είναι απαραίτητο διότι: α) για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου ή τις απαιτήσεις του συστήματος νομικής διαδικασίας μας, β) για να προστατευθούν τα δικαιώματα ή η ιδιοκτησία μας, γ) για να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας του προσωπικού μας ή των καταναλωτών των υπηρεσιών μας ή για τη δημόσια ασφάλεια. Τα προσωπικά σας στοιχεία που λαμβάνουμε κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους και σε άτομα που συνεργάζονται μαζί μας για τη βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών μας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας για την αποστολή μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων σχετικά με αλλαγές στην εφαρμογή, καθώς και για τη διανομή μηνυμάτων σχετικά με εκδηλώσεις και αλλαγές στην εταιρεία, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες κ.ά. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διαγραφής.

Χρήση των "cookies"

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, καταγράφεται στον υπολογιστή του ένα αρχείο "cookie" (εάν ο χρήστης επιτρέπει τη λήψη τέτοιων αρχείων). Εάν ένας χρήστης έχει ήδη επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο, το αρχείο "cookie" μπορεί να διαβαστεί από τον υπολογιστή του. Μεταξύ άλλων, τα cookies χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων επισκεπτών. Τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να καθορίσουμε ποιες πληροφορίες που στέλνουμε στους πελάτες μας μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Συλλέγονται σε γενική μορφή και δεν περιλαμβάνουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη.

Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, παρουσιάζουν τη διαφήμιση της εταιρείας μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν Cookies, για να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις τους στις ιστοσελίδες μας και τα ενδιαφέροντά τους στα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτού του cookie από την Google. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μεταβείτε στην ειδική σελίδα της Google στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/

Αλλαγές στην εφαρμογή εμπιστευτικής αποκάλυψης

Η εφαρμογή εμπιστευτικής αποκάλυψης θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Μετά από αυτό, η ημερομηνία της προηγούμενης ενημέρωσης στην αρχή του εγγράφου θα αλλάξει. Οι ειδοποιήσεις για αυτές τις αλλαγές θα εμφανίζονται σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό μας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το σύστημά μας!